Всеукраїнський форум “Нотаріат у цифровій економіці”

21 сторіччя –  час, коли інформація стала більш динамічною, а швидкість її отримання, зберігання та розповсюдження зростає в геометричній прогресії. Змінюється людина, суспільство, цілі професії, реагуючи на виклики, що породжують інформаційні технології. Недостатнє розуміння нових явищ, їхнього потенціалу, а головне користі чи загрози, завжди лякало і викликало супротив. Схожі настрої спостерігалися і в юриспруденції, однак коли…