Протокол наради представників суб’єктів правових відносин у сфері надання послуг електронного цифрового підпису

Протокол наради представників суб’єктів правових відносин у сфері надання послуг електронного цифрового підпису

Протокол наради представників суб’єктів правових відносин у сфері надання послуг електронного цифрового підпису

 

16.04.2018 року 10-00, м. Київ, вул. Софіївська, 18

 

Предмет зустрічі: Обговорення спрощення процедури акредитації та зменшення кількості документів, що подаються разом із заявою про акредитацію центру сертифікації ключів

Учасники зустрічі: представники Офісу реформи адміністративних послуг, Міністерства юстиції України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, ДП «Національні інформаційні системи», ГО «Всеукраїнська асоціація «Інформаційна безпека та інформаційні технології», Державної казначейської служби, Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, НБУ, ПАТ «Державний ощадний банк України», ТОВ «Ключові системи».

 

Обговорено питання:

 

1) Про складність та невідповідність сучасним тенденціям процедури звернення заявників для проходження акредитації або переакредитації центрів сертифікації ключів та отримання свідоцтв про акредитацію.

 

Заслухали: Рабчинська Л., Козлов Ю., Карлаш В., Проскуровський В., Ступак С.

 

Доповідачами повідомлено про те, що на сьогодні діючим законодавством про акредитацію центрів сертифікації ключів, які здійснюють роботу з обслуговування посилених сертифікатів ключів не передбачено можливість подання заяви та документів в електронній формі.

Також діючим Порядком передбачено достатньо великий та обтяжливий перелік документів, які надаються для проходження процедури акредитації. Так з 15 таких документів 8 надаються у вигляді копій. Наприклад: копії документів про рівень освіти і кваліфікації керівника центру сертифікації ключів та посадових осіб, обов’язки яких безпосередньо  пов’язані з наданням послуг ЕЦП та обслуговуванням посилених сертифікатів відкритих ключів. При цьому зазначену інформацію може бути надано у вигляді складеного та підписаного керівником центру списку та інформації про освітньо-кваліфікаційний рівень осіб, а перевірено у Реєстрі документів про вищу освіту.

Висловлено застереження (Карлаш В.), що до запровадження подання документів у електронній формі необхідно підходити дуже виважено. Адже необхідно передбачити технічні характеристики/вимоги до створення документів саме в електронній формі. Також повідомлено, що на сьогодні Мін’юстом активно проводиться робота з приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог ЗУ «Про електронні довірчі послуги».

 

2) Про досвід спрощення процедури подання документів до ДФС та НБУ.

 

Заслухали: Просуровський В., Компанієць Ю., Рабчиньска Л., Козлов Ю., Карлаш В.

 

Доповідачами обговорено досвід ДФС запровадження обміну електронними документами між суб’єктами електронного документообігу згідно вимог Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03 серпня 2017 р. за № 959/30827.

Відповідно до вказаного порядку автору (юридична особа або ФОП) надано право створювати електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів та з використанням надійного засобу ЕЦП. Контроль за введенням таких даних, їх повнотою та достовірністю при створенні електронного документа покладено на автора. Накладанням ЕЦП підписувача (підписувачів), електронної печатки (за наявності), як передбачено для аналогічного документа в паперовому вигляді завершується створення електронного документа. Після накладання ЕЦП автор здійснює шифрування електронного документа з дотриманням вимог до форматів криптографічних повідомлень, затверджених в установленому законодавством порядку, та надсилає його у форматі (стандарті) засобами телекомунікаційного зв’язку до адресата протягом операційного дня.

Окремо було наголошено на позитивному досвіді НБУ, який був напрацьований на підставі Регламенту роботи Засвідчувального центру Національного банку України, затвердженого постановою НБУ від 08.09.2014 № 553. Вказаним Регламентом передбачено порядок подання документів до Засвідчувального центру для проведення регламентних процедур та їх опрацювання у письмовій формі (у вигляді паперових чи електронних документів).

 

3) Про необхідність спрощення процедури отримання статусу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг

 

Заслухали: Рабчинська Л., Козлов Ю, Карлаш В, Ступак С., Проскуровський В.

 

Доповідачами було наведено правові підстави для можливості запровадження внесення відомостей до Довірчого списку в електронній формі: ЗУ «Про електронні довірчі послуги» (далі – Закон), ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг», Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 року № 275 «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік».

Так, відповідно до вимог статті 30 Закону статус кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг юридичні особи та фізичні особи-підприємці (далі – заявники) набувають з дня внесення відомостей про них до Довірчого списку на підставі рішення ЦЗО або ЗО (у разі надання електронних довірчих послугу банківській системі України та при здійсненні переказу коштів).

Для внесення відомостей про них до Довірчого списку заявники подають до ЦЗО визначені пунктами 1-10 частини 2 статті 30 Закону документи. У тому числі, згідно пункту 10 частини 2 статті 30 Закону подаються копії документів, передбачені у пунктах 1-9 цієї частини, в електронній формі.

Доповідачами звернута увагу на те, що положеннями Закону не передбачено подання документів виключно у письмовій формі, а також що, Закон містить вимогу подання копії документів в електронній формі.

За результатами обговорення, учасники наради дійшли згоди, що для запровадження подання заяви та документів для внесення відомостей до Довірчого списку в електронній формі або у формі електронного документа доцільно передбачити відповідні норми у проектах НПА, які на сьогодні розробляються Міністерством юстиції України з метою приведення законодавства у відповідність до вимог Закону. Також у зазначених проектах НПА доцільно визначити вимоги до змісту, структури і технічних характеристик документів, які подаються в електронній формі та до електронного документа, що створюється заявниками.

 

За результатами обговорення прийнято рішення:

1) Звернутись до Міністерства юстиції України з пропозицією передбачити подання заявниками заяви та документів для отримання статусу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг в електронній формі або у формі електронного документа під час підготовки нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність до вимог Закону.

2) Офісу реформи адміністративних послуг підготувати та надіслати відповідний лист до Міністерства юстиції, як узгоджені пропозиції від учасників наради.

 

 

Comments are closed.