Удосконалення нормативно-правової бази з питань електронних довірчих послуг

21 серпня 2019 року представники суб’єктів сфери електронних довірчих послуг зібралися в державному підприємстві «Національні інформаційні системи» для обговорення питань удосконалення нормативно-правової бази з питань електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації.

Серед присутніх: представники державних органів, громадських організацій, кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, проєкту ЄС «Право-Justice», проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» (TAPAS) та інші. В процесі зустрічі домовились продовжити роботу над удосконаленням законодавства та розробити проект змін до Закону України “Про електронні довірчі послуги”. Есперти запропоновула для обговорення і пропозицій зміни, викладені тут (посилання). Просимо усіх небайдужих коментувати, долучатись. Строк для надання пропозицій- до 22 вересня 2019 року. Пропозиції та коментарі можна викладати у файлі з текстом або надсилати на електронну пошту info@vaibit.org.ua, після цього усі зауваження будуть проаналізовані і запропоновані для обговорення експертами галузі на PKI FORUM UA 2019 (посилання).

Проект Резолюції за результатами обговорення за круглим столом “Інтеграція України до Єдиного цифрового ринку Європи: перетворення перешкод на вікна можливостей”

Голова асоціації Лілія Олексюк в якості експерта проекту «Інтеграція
України в Єдиний Цифровий ринок ЄС: перетворення перешкод на вікна
можливостей», що виконувався Європейською Медіа Платформою
(http://eump.org/) за підтримки проекту «Громадська синергія»», що
фінансується Європейським Союзом та виконується Міжнародним фондом
«Відродження»  підготувала короткий звіт щодо сфери електронних
комунікацій.
Більше – за посиланням.
Також розміщуємо резолюцію проекту.

Дослідження у рамках регулювання електронної ідентифікації та довірчих послуг (eIDAS)

Європейська комісія опублікувала дослідження у  рамках регулювання
електронної ідентифікації та довірчих послуг (eIDAS).  В цьому
дослідженні проаналізовано ринок електронної ідентифікації та довірчих
послуг та отримано інформацію про те, як збільшити поширення цих
рішень серед європейських малих та середніх підприємств (МСП). Був
проведений аналіз ринку, що вивчав сприйняття МСП до цих рішень, де
вісім держав-членів розглядали детальніше. Визначені драйвери та
бар’єри для їхнього впровадження, а також бізнес-процеси, в яких можна
використовувати рішення eIDAS. Отримані дані свідчать про  низький
рівень поінформованості і використання рішень eIDAS для МСП, що
свідчить про необхідність проведення заходів з підвищення обізнаності.
На основі цих знань було розроблено пілотну програму для залучення
зацікавлених сторін до поширення обізнаності серед МСП у Європі. Було
розроблено та пілотовано набір інструментів комунікації, який
демонстрував конкретні переваги рішень eIDAS для оцифрування процесів
МСП з метою заохочення МСП до подальшого вивчення цих рішень. Пілот
був отриманий позитивно від зацікавлених сторін і було встановлено, що
матеріали можуть бути використані як основа для подальшого розвитку
засобів комунікації до різних секторів. У майбутньому МСП повинні
продовжувати розглядатися як ключова зацікавлена сторона у просуванні
eID та довірчих послуг.
Звіт та більше інформації тут:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/electronic-identification-and-trust-services-smes-study-shows-clear-benefits-smes-and-raises

Digital transformation результати

Переглянути відео виступів можна тут:
http://i-ua.tv/index.php?newsid=15019

ПРОГРАМА 19.03.2019

Презентації:

2.1 PDF-D.MATVIEV-
2.3-PDF-Цифрова держава Михайло Чобанян
3.1-PDF-ESQUIRES_GDPR_Compliance
3.2-PDF-T.ANDRIANOVA-Нота Групп
3.4-PDF-I.KOCUBA-DigiACC

 

Також завантажити можна:

1.1-Данченко 1.2-СТАВНЮК-Універсальна SFII (3)

1.5-YANIKA MERILO-E-Dnipro

2.2-I.NIKOLAEV-ЕСЕНТСИА

2.6-МБКИ Доклад Каминский 19-03-19

3.3-I.ARTISCHUK-190319_инструменты защиты персональных даных

3.5 ANTON SKOKOV-Вчасно

Переклад директиви (ЄС) 2018/1972

Увага!

Для громадського обговорення пропонується текст перекладу Директиви
(ЄС) 2018/1972 Європейського Парламенту та Ради від 11 грудня 2018 року про
запровадження Європейського кодексу електронних
комунікацій, виконаний Головою ГО «ВАІБІТ» Олексюк Л.В. у рамках
сприяння виконання проекту «Інтеграція України в Єдиний Цифровий ринок
ЄС: перетворення перешкод на вікна можливостей», що виконується
Європейською Медіа Платформою (http://eump.org/) за підтримки проекту
Громадська синергія“, що фінансується Європейським Союзом та
виконується Міжнародним фондом «Відродження».

https://docs.google.com/document/d/13omS8gxZzAL08leo9Z7oRL-Su9el_OizNdj3YHQaoEw/edit

Digital Transformation

 

Шлях цифрової трансформації та успіх цифрової економіки залежить від спільних узгоджених зусиль держави, бізнесу і громадськості. І це не просто автоматизація виробництва та виробничих процесів. В першу чергу, це зміни в правилах взаємодії для учасників у середовищі, бізнес-моделі, стратегії розвитку.

19 березня 2019 року відбудеться Форум «Цифрова трансформація», головними питаннями на якому будуть:

 • яке майбутнє чекає на український бізнес без цифровізації?
 • чи є перспективи інвестиційного зростання в Україні і чи  сприяє держава розвитку цифрових технологій?
 • чи вплинуть вибори до Парламенту на процеси цифровізації у різних галузях економіки?
 • роль держави в процесі цифрової трансформації – допомагати чи не заважати?
 • чи готовий бізнес до цифрової трансформації?
 • які шанси України на цифровий прорив і що для цього потрібно зробити?
 •  міжнародний досвід, кейс «Практика»
 • кібербезпека, інформаційна безпека та захист персональних даних –  невід’ємна складова у формуванні цифрової економіки.

Формат заходу передбачає доповіді, панельні дискусії та презентаційні стенди цифрових рішень. Час та місце проведення буде повідомлено окремим листом.

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ««ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В СФЕРІ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ»

Існує думка, що бізнес, який працює в Україні не дотримується принципів захисту персональних даних і не зацікавлений у посиленні відповідальності, що передбачена GDPR, та не потребують регулятора.

Перевіримо.

Запрошуємо до відкритої дискусії учасників ринку, великі та не дуже організації, операторів та власників, органи виконавчої влади та науковців.

Вхід – вільний, лише за попередньої реєстрації та підтвердження з боку організаторів, кількість місць обмежена.

http://personal-data-forum.pki.org.ua

Проект резолюції круглого столу Кібербезпека в епоху цифрової економіки

Учасники дійшли згоди і наголошують на необхідності врахування наступних
ключових питань забезпечення кібербезпеки України.
Виконання взятих Україною зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію з ЄС в
частині нормативно-правового наближення між Сторонами у секторі
телекомунікаційних послуг (додаток 17 до Угоди про Асоціацію з ЄС потребує
більш глибокого аналізу існуючого законодавства та розробленого на виконання
взятих зобов’язань законодавчих актів у сфері захисту інформації. Зобов’язання
країн СхП імплементувати Регламент eIDAS, загальні правила захисту даних та інші
документи ЄС (acquis) є актуальними і для України.
Наголошуємо на необхідності доповнення плану реалізації стратегії
кібербезпеки та його узгодженню з європейськими партнерами та усіма
зацікавленими сторонами.
Такий план повинен зачіпати багато різних областей, включаючи:
висвітлення значення ІКТ для країни;
визначення та аналіз ризиків від кіберзлочинності і кібератак;
визначення строків, відповідальних за виконання завдань, таких як запобігання
і виявлення кіберзлочинів і кримінальне переслідування за такі злочини,
встановлення адекватної відповідальності за порушення у сфері кібербезпеки,
порушення приватності;
визначення обєктів критичної та некритичної інфраструктури;
сприяння підвищенню рівня обізнаності населення щодо необхідності особистої
кібербезпеки як складової кібербезпеки держави;
підвищення рівня підготовки спеціалістів у у сфері кібербезпеки, встановлення
рамки кваліфікацій для осіб, що отримують вищу освіту та механізмів для її
постійного оновлення;
необхідність збору та оновлення статистичних даних у сфері цифрової
економіки, визначення критеріїв та індикаторів для відстеження розвитку цифрової
економіки України;
фінансування розвитку цифрових навичок населення (особлива увага для осіб,
що претендують на зайняття посад державної служби та у органах місцевого
самоврядування) та його обізнаності у сфері кібербезпеки;
визначення першочергових заходів з розвитку «цифрової гігієни» та їх
фінансування.
Учасники звертають особливу увагу на відсутності обізнаності більшості
населення України щодо власних заходів кібербезпеки та низькому рівні їх
цифрових навичок, що може привести до ризиків і загроз безпеці України.

Прес

18 грудня 2018 року в Університеті банківської справи, із співорганізаторами ГО «ВАІБІТ» та 7event.group відбувся круглий стіл: Кібербезпека в епоху цифрової економіки.
Безпека завжди була і залишається чи не найактуальнішим питанням, як для особи фізичної так і для юридичної . Сьогодні, коли в державі відбувається тиск зовнішніх факторів, шахрайство не «дрімає», сучасні технології не дозволяють «розслаблятися» – питання безпеки постають на перше місце у всіх сферах і галузях економіки, особливо у фінансовій сфері та у всьому бізнес-середовищі.
Кіберзлочинність стала однією з найголовніших загроз світу. Провідні фахівці у сфері кібербезпеки, органи влади, що опікуються цим питанням, бізнес та науковці висловили свої думки під час проведення круглого столу щодо головних загроз, ключових напрямків, на яких потрібно зосередитись державі у партнерстві з приватним сектором.
Питання, що були обговорені є на сьогодні ключовими у повістці дня – Законодавчі ініціативи – виконання  Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України", його вплив на банківську і фінансову сферу, підготовка та впровадження підзаконних документів, готовність до гармонізації цифрового ринку України з ЄС, готовність ІТ сектору та громадян до цифрової економіки, стан кібергігієни; Шахрайства – чи є способи уникнути та протидіяти шахрайствам, відповідальність за дії; Юрисдикція та новели європейського законодавства у сфері електронних комунікацій.
Виступаючі Анжела Кузнєцова, ректор Університету банківської справи та Наталія Швець, директор Інституту технологій та бізнесу наголосили на можливостях уріверситету та необхідності навчання протягом життя.
Ігор Коцюба, Asters, керівник робочої групи з питань кібербезпеки АСС наголосив на необхідності перегляду відповідальності за порушення у сфері кібербезпеки та визначенні об’єктів критичної та не критичної інфраструктури.
Надія Литвинчук, державний експерт служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБОУ нагадала статистичні дані про кількість інцидентів щодо об’єктів критичної інфраструктури і світі та про 30 % цифровий розрив.
Роман Проскуровський, заступник начальника управління безпеки інформації ДБ НБУ та Євген Гулак,
заступник директора Департаменту безпеки, начальник Відділу захисту ІС АТ “ТАСКОМБАНК” говорили про вплив на банківську і фінансову сферу Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" та про необхідність навчання систем прийняття рішень, які самі навчатись не можуть, їх потрібно навчати спеціалістам, яких в Україні сьогодні не готові утримувати державні органи і бізнес.
Дмитро Матвіїв, директор з розвитку бізнесу , Virgil Security, Inc наголосив на проблематиці ЩО захищати і про шифрування каналів зв’язку.
Володимир Безмалий, експерт з питань кібербезпеки та Олександр Козак, провідний фахівець з
мережевої безпеки ЛАН Системс, наголосили про необхідність обізнаності у сфері інформаційної
безпеки для усіх учасників цифрової економіки та на найслабкішому місці будь-якої системи захисту
інформації – людині необізнаній.
Андрій Пазюк, директор з юридичних питань української академії з кібербезпеки запропонував врахувати
досвід провідних країн світу, а саме США, які з 2004 року використовують щодо управління
інвестиціями в інформаційні технології Рамки для оцінки та вдосконалення стану процесу 1
Ігор Пігарєв, довірений радник Qnective AG презентував рішення для бізнесу та державних структур з метою захисту від загроз у сфері кібербезпеки.
Валерія Дяченко, старший юрист Практики ТМТ Juscutum підтвердила, що GDPR може дисциплінувати українські компанії, а при імплементації в українське законодавство європейських принципів і підходів до захисту даних, може суттєво захистити споживачів інформаційних сервісів.
Олександра Гладишевська, засновник та директор IB Insart запропонувала страхування ризиків як один з механізмів компенсації можливих несанкціонованих втрат компаній від кіберзагроз.
Презентації учасників та підготовлені пропозиції до резолюції круглого столу для врахування стейкхолдерами у подальшій діяльності, а органам влади – при розробці державної політики у сфері кібербезпеки розміщено на сайті організаторів https://vaibit.org.ua

Кібербезпека в епоху цифрової економіки

Кіберзлочинність стала однією з найголовніших загроз світу.
Спробуємо розібратись у найважливіших питаннях під час проведення круглого столу: “Кібербезпека в епоху цифрової економіки”

Коли? 18 грудня 2018 року
Де? м.Київ вул. Андріївська 1 (Університет банківської справи)

Ментори заходу – представники органів законодавчої та виконавчої влади, експерти в області кібербезпеки та протидії шахрайству, провідні юристи країни.

Питання на обговорення:

–  Гармонізація цифрових ринків ЄС та України, готовність сектору;
–  Кібератаки – як реальна загроза для бізнесу та громадській безпеці; Протидія кіберзлочинцям;-  Юрисдикція та новели європейського законодавства у сфері електронних комунікацій

Форми участі:

 1. Участь одного представника компанії + можливість приєднатися до дискусій : 2000 грн.
  2. Виступ з доповіддю (рекламна): 4000 грн .
  3. Участь як фізична особа: 1000 грн

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

09:30 – 10:00 Реєстрація
10:00 – 11:30 Законодавчі ініціативи. Гармонізація цифрових ринків ЄС та України

Модератор: Лілія Олексюк, голова ГО “ВАІБІТ”
Анжела Кузнєцова, ректор Університету банківської справи;
Наталія Швець, директор Інституту технологій та бізнесу;
Олександр Данченко, голова комітету ВРУ з питань інформатизаціїї і зв’язку;
Ігор Коцюба, Asters, керівник робочої групи з питань кібербезпеки АСС;
Валентин Петров, керівник служби з питань інформаційної безпеки РНБОУ;
Юрій Циплинський, директор департаменту ДССЗЗІ України;
Дмитро Матвіїв, директор з розвитку бізнесу , Virgil Security, Inc

11:30 – 11:45 перерва на каву
11:45 – 13:00 Шахрайство та Кібератаки – як реальна загроза для бізнесу та громадській безпеці

Володимир Безмалий, експерт з питань кібербезпеки, автор книг «Цифрова гігієна»;
Андрій Пазюк, директор з юридичних питань української академії з кібербезпеки;
Роман Проскуровський, заступник начальника управління безпеки інформації ДБ НБУ;
Євген Гулак, заступник директора Департаменту безпеки, начальник Відділу захисту ІС АТ
“ТАСКОМБАНК”;
Олександр Козак, провідний фахівець з мережевої безпеки ЛАН Системс;
Ігор Пігарєв, довірений радник Qnective AG

13:00 – 13:15 перерва на каву
13:15 – 15:00 Юрисдикція та новели європейського законодавства у сфері електронних комунікацій

Валерія Дяченко, старший юрист Практики ТМТ Juscutum;
Олександра Гладишевська, засновник та директор IB Insart
Підведення підсумків з учасниками круглого столу. Пропозиції щодо написання резолюції.

Реєстрація за посиланням: https://goo.gl/forms/AF5YWgaLfzY30nSV2

GDPR and Insurance_2018
pigarev Qtalk Secure_Ua
VirgilSecurity
Презентация Cyber 18.12