Дослідження у рамках регулювання електронної ідентифікації та довірчих послуг (eIDAS)

Європейська комісія опублікувала дослідження у  рамках регулювання
електронної ідентифікації та довірчих послуг (eIDAS).  В цьому
дослідженні проаналізовано ринок електронної ідентифікації та довірчих
послуг та отримано інформацію про те, як збільшити поширення цих
рішень серед європейських малих та середніх підприємств (МСП). Був
проведений аналіз ринку, що вивчав сприйняття МСП до цих рішень, де
вісім держав-членів розглядали детальніше. Визначені драйвери та
бар’єри для їхнього впровадження, а також бізнес-процеси, в яких можна
використовувати рішення eIDAS. Отримані дані свідчать про  низький
рівень поінформованості і використання рішень eIDAS для МСП, що
свідчить про необхідність проведення заходів з підвищення обізнаності.
На основі цих знань було розроблено пілотну програму для залучення
зацікавлених сторін до поширення обізнаності серед МСП у Європі. Було
розроблено та пілотовано набір інструментів комунікації, який
демонстрував конкретні переваги рішень eIDAS для оцифрування процесів
МСП з метою заохочення МСП до подальшого вивчення цих рішень. Пілот
був отриманий позитивно від зацікавлених сторін і було встановлено, що
матеріали можуть бути використані як основа для подальшого розвитку
засобів комунікації до різних секторів. У майбутньому МСП повинні
продовжувати розглядатися як ключова зацікавлена сторона у просуванні
eID та довірчих послуг.
Звіт та більше інформації тут:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/electronic-identification-and-trust-services-smes-study-shows-clear-benefits-smes-and-raises

Digital transformation результати

Переглянути відео виступів можна тут:
http://i-ua.tv/index.php?newsid=15019

ПРОГРАМА 19.03.2019

Презентації:

2.1 PDF-D.MATVIEV-
2.3-PDF-Цифрова держава Михайло Чобанян
3.1-PDF-ESQUIRES_GDPR_Compliance
3.2-PDF-T.ANDRIANOVA-Нота Групп
3.4-PDF-I.KOCUBA-DigiACC

 

Також завантажити можна:

1.1-Данченко 1.2-СТАВНЮК-Універсальна SFII (3)

1.5-YANIKA MERILO-E-Dnipro

2.2-I.NIKOLAEV-ЕСЕНТСИА

2.6-МБКИ Доклад Каминский 19-03-19

3.3-I.ARTISCHUK-190319_инструменты защиты персональных даных

3.5 ANTON SKOKOV-Вчасно

Переклад директиви (ЄС) 2018/1972

Увага!

Для громадського обговорення пропонується текст перекладу Директиви
(ЄС) 2018/1972 Європейського Парламенту та Ради від 11 грудня 2018 року про
запровадження Європейського кодексу електронних
комунікацій, виконаний Головою ГО «ВАІБІТ» Олексюк Л.В. у рамках
сприяння виконання проекту «Інтеграція України в Єдиний Цифровий ринок
ЄС: перетворення перешкод на вікна можливостей», що виконується
Європейською Медіа Платформою (http://eump.org/) за підтримки проекту
Громадська синергія“, що фінансується Європейським Союзом та
виконується Міжнародним фондом «Відродження».

https://docs.google.com/document/d/13omS8gxZzAL08leo9Z7oRL-Su9el_OizNdj3YHQaoEw/edit

Digital Transformation

 

Шлях цифрової трансформації та успіх цифрової економіки залежить від спільних узгоджених зусиль держави, бізнесу і громадськості. І це не просто автоматизація виробництва та виробничих процесів. В першу чергу, це зміни в правилах взаємодії для учасників у середовищі, бізнес-моделі, стратегії розвитку.

19 березня 2019 року відбудеться Форум «Цифрова трансформація», головними питаннями на якому будуть:

 • яке майбутнє чекає на український бізнес без цифровізації?
 • чи є перспективи інвестиційного зростання в Україні і чи  сприяє держава розвитку цифрових технологій?
 • чи вплинуть вибори до Парламенту на процеси цифровізації у різних галузях економіки?
 • роль держави в процесі цифрової трансформації – допомагати чи не заважати?
 • чи готовий бізнес до цифрової трансформації?
 • які шанси України на цифровий прорив і що для цього потрібно зробити?
 •  міжнародний досвід, кейс «Практика»
 • кібербезпека, інформаційна безпека та захист персональних даних –  невід’ємна складова у формуванні цифрової економіки.

Формат заходу передбачає доповіді, панельні дискусії та презентаційні стенди цифрових рішень. Час та місце проведення буде повідомлено окремим листом.

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ ««ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В СФЕРІ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ»

Існує думка, що бізнес, який працює в Україні не дотримується принципів захисту персональних даних і не зацікавлений у посиленні відповідальності, що передбачена GDPR, та не потребують регулятора.

Перевіримо.

Запрошуємо до відкритої дискусії учасників ринку, великі та не дуже організації, операторів та власників, органи виконавчої влади та науковців.

Вхід – вільний, лише за попередньої реєстрації та підтвердження з боку організаторів, кількість місць обмежена.

http://personal-data-forum.pki.org.ua

Проект резолюції круглого столу Кібербезпека в епоху цифрової економіки

Учасники дійшли згоди і наголошують на необхідності врахування наступних
ключових питань забезпечення кібербезпеки України.
Виконання взятих Україною зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію з ЄС в
частині нормативно-правового наближення між Сторонами у секторі
телекомунікаційних послуг (додаток 17 до Угоди про Асоціацію з ЄС потребує
більш глибокого аналізу існуючого законодавства та розробленого на виконання
взятих зобов’язань законодавчих актів у сфері захисту інформації. Зобов’язання
країн СхП імплементувати Регламент eIDAS, загальні правила захисту даних та інші
документи ЄС (acquis) є актуальними і для України.
Наголошуємо на необхідності доповнення плану реалізації стратегії
кібербезпеки та його узгодженню з європейськими партнерами та усіма
зацікавленими сторонами.
Такий план повинен зачіпати багато різних областей, включаючи:
висвітлення значення ІКТ для країни;
визначення та аналіз ризиків від кіберзлочинності і кібератак;
визначення строків, відповідальних за виконання завдань, таких як запобігання
і виявлення кіберзлочинів і кримінальне переслідування за такі злочини,
встановлення адекватної відповідальності за порушення у сфері кібербезпеки,
порушення приватності;
визначення обєктів критичної та некритичної інфраструктури;
сприяння підвищенню рівня обізнаності населення щодо необхідності особистої
кібербезпеки як складової кібербезпеки держави;
підвищення рівня підготовки спеціалістів у у сфері кібербезпеки, встановлення
рамки кваліфікацій для осіб, що отримують вищу освіту та механізмів для її
постійного оновлення;
необхідність збору та оновлення статистичних даних у сфері цифрової
економіки, визначення критеріїв та індикаторів для відстеження розвитку цифрової
економіки України;
фінансування розвитку цифрових навичок населення (особлива увага для осіб,
що претендують на зайняття посад державної служби та у органах місцевого
самоврядування) та його обізнаності у сфері кібербезпеки;
визначення першочергових заходів з розвитку «цифрової гігієни» та їх
фінансування.
Учасники звертають особливу увагу на відсутності обізнаності більшості
населення України щодо власних заходів кібербезпеки та низькому рівні їх
цифрових навичок, що може привести до ризиків і загроз безпеці України.

Прес

18 грудня 2018 року в Університеті банківської справи, із співорганізаторами ГО «ВАІБІТ» та 7event.group відбувся круглий стіл: Кібербезпека в епоху цифрової економіки.
Безпека завжди була і залишається чи не найактуальнішим питанням, як для особи фізичної так і для юридичної . Сьогодні, коли в державі відбувається тиск зовнішніх факторів, шахрайство не «дрімає», сучасні технології не дозволяють «розслаблятися» – питання безпеки постають на перше місце у всіх сферах і галузях економіки, особливо у фінансовій сфері та у всьому бізнес-середовищі.
Кіберзлочинність стала однією з найголовніших загроз світу. Провідні фахівці у сфері кібербезпеки, органи влади, що опікуються цим питанням, бізнес та науковці висловили свої думки під час проведення круглого столу щодо головних загроз, ключових напрямків, на яких потрібно зосередитись державі у партнерстві з приватним сектором.
Питання, що були обговорені є на сьогодні ключовими у повістці дня – Законодавчі ініціативи – виконання  Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України", його вплив на банківську і фінансову сферу, підготовка та впровадження підзаконних документів, готовність до гармонізації цифрового ринку України з ЄС, готовність ІТ сектору та громадян до цифрової економіки, стан кібергігієни; Шахрайства – чи є способи уникнути та протидіяти шахрайствам, відповідальність за дії; Юрисдикція та новели європейського законодавства у сфері електронних комунікацій.
Виступаючі Анжела Кузнєцова, ректор Університету банківської справи та Наталія Швець, директор Інституту технологій та бізнесу наголосили на можливостях уріверситету та необхідності навчання протягом життя.
Ігор Коцюба, Asters, керівник робочої групи з питань кібербезпеки АСС наголосив на необхідності перегляду відповідальності за порушення у сфері кібербезпеки та визначенні об’єктів критичної та не критичної інфраструктури.
Надія Литвинчук, державний експерт служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБОУ нагадала статистичні дані про кількість інцидентів щодо об’єктів критичної інфраструктури і світі та про 30 % цифровий розрив.
Роман Проскуровський, заступник начальника управління безпеки інформації ДБ НБУ та Євген Гулак,
заступник директора Департаменту безпеки, начальник Відділу захисту ІС АТ “ТАСКОМБАНК” говорили про вплив на банківську і фінансову сферу Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" та про необхідність навчання систем прийняття рішень, які самі навчатись не можуть, їх потрібно навчати спеціалістам, яких в Україні сьогодні не готові утримувати державні органи і бізнес.
Дмитро Матвіїв, директор з розвитку бізнесу , Virgil Security, Inc наголосив на проблематиці ЩО захищати і про шифрування каналів зв’язку.
Володимир Безмалий, експерт з питань кібербезпеки та Олександр Козак, провідний фахівець з
мережевої безпеки ЛАН Системс, наголосили про необхідність обізнаності у сфері інформаційної
безпеки для усіх учасників цифрової економіки та на найслабкішому місці будь-якої системи захисту
інформації – людині необізнаній.
Андрій Пазюк, директор з юридичних питань української академії з кібербезпеки запропонував врахувати
досвід провідних країн світу, а саме США, які з 2004 року використовують щодо управління
інвестиціями в інформаційні технології Рамки для оцінки та вдосконалення стану процесу 1
Ігор Пігарєв, довірений радник Qnective AG презентував рішення для бізнесу та державних структур з метою захисту від загроз у сфері кібербезпеки.
Валерія Дяченко, старший юрист Практики ТМТ Juscutum підтвердила, що GDPR може дисциплінувати українські компанії, а при імплементації в українське законодавство європейських принципів і підходів до захисту даних, може суттєво захистити споживачів інформаційних сервісів.
Олександра Гладишевська, засновник та директор IB Insart запропонувала страхування ризиків як один з механізмів компенсації можливих несанкціонованих втрат компаній від кіберзагроз.
Презентації учасників та підготовлені пропозиції до резолюції круглого столу для врахування стейкхолдерами у подальшій діяльності, а органам влади – при розробці державної політики у сфері кібербезпеки розміщено на сайті організаторів https://vaibit.org.ua

Кібербезпека в епоху цифрової економіки

Кіберзлочинність стала однією з найголовніших загроз світу.
Спробуємо розібратись у найважливіших питаннях під час проведення круглого столу: “Кібербезпека в епоху цифрової економіки”

Коли? 18 грудня 2018 року
Де? м.Київ вул. Андріївська 1 (Університет банківської справи)

Ментори заходу – представники органів законодавчої та виконавчої влади, експерти в області кібербезпеки та протидії шахрайству, провідні юристи країни.

Питання на обговорення:

–  Гармонізація цифрових ринків ЄС та України, готовність сектору;
–  Кібератаки – як реальна загроза для бізнесу та громадській безпеці; Протидія кіберзлочинцям;-  Юрисдикція та новели європейського законодавства у сфері електронних комунікацій

Форми участі:

 1. Участь одного представника компанії + можливість приєднатися до дискусій : 2000 грн.
  2. Виступ з доповіддю (рекламна): 4000 грн .
  3. Участь як фізична особа: 1000 грн

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

09:30 – 10:00 Реєстрація
10:00 – 11:30 Законодавчі ініціативи. Гармонізація цифрових ринків ЄС та України

Модератор: Лілія Олексюк, голова ГО “ВАІБІТ”
Анжела Кузнєцова, ректор Університету банківської справи;
Наталія Швець, директор Інституту технологій та бізнесу;
Олександр Данченко, голова комітету ВРУ з питань інформатизаціїї і зв’язку;
Ігор Коцюба, Asters, керівник робочої групи з питань кібербезпеки АСС;
Валентин Петров, керівник служби з питань інформаційної безпеки РНБОУ;
Юрій Циплинський, директор департаменту ДССЗЗІ України;
Дмитро Матвіїв, директор з розвитку бізнесу , Virgil Security, Inc

11:30 – 11:45 перерва на каву
11:45 – 13:00 Шахрайство та Кібератаки – як реальна загроза для бізнесу та громадській безпеці

Володимир Безмалий, експерт з питань кібербезпеки, автор книг «Цифрова гігієна»;
Андрій Пазюк, директор з юридичних питань української академії з кібербезпеки;
Роман Проскуровський, заступник начальника управління безпеки інформації ДБ НБУ;
Євген Гулак, заступник директора Департаменту безпеки, начальник Відділу захисту ІС АТ
“ТАСКОМБАНК”;
Олександр Козак, провідний фахівець з мережевої безпеки ЛАН Системс;
Ігор Пігарєв, довірений радник Qnective AG

13:00 – 13:15 перерва на каву
13:15 – 15:00 Юрисдикція та новели європейського законодавства у сфері електронних комунікацій

Валерія Дяченко, старший юрист Практики ТМТ Juscutum;
Олександра Гладишевська, засновник та директор IB Insart
Підведення підсумків з учасниками круглого столу. Пропозиції щодо написання резолюції.

Реєстрація за посиланням: https://goo.gl/forms/AF5YWgaLfzY30nSV2

GDPR and Insurance_2018
pigarev Qtalk Secure_Ua
VirgilSecurity
Презентация Cyber 18.12

ФОРУМ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

16 листопада у м. Києві відбудеться Форум цифрового розвитку України. Захід об’єднає представників влади, громадського та експертного середовища, провідних компаній у сфері ІКТ, е-торгівлі, електронних комунікаційних послуг та розвитку цифрових навичок для напрацювання спільного бачення щодо прискорення розвитку цифрової економіки та суспільства України. На Форумі обговорюватимуться перспективи гармонізації цифрового ринку України з ЄС та країнами Східного партнерства,  будуть узагальнені аналітичні матеріали за пріоритетними напрямками гармонізації,  що обговорювались експертною спільнотою України впродовж червня 2018 року.

 

Форум організовує ГС «Центр розвитку інновацій» та Національний університет «Києво-Могилянська академія» у партнерстві з організаціями проєвропейських громадських Платформ – Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

 

Місце проведення: м. Київ, Національний університет «Києво-Могилянська академія», вул.  Іллінська, 9 

Дата і час проведення: 16 листопада 2018 р., 10:30 – 17:00 (Реєстрація о 10:00)

 

З попередньою програмою заходу ви можете ознайомитись у додатку до цього листа.

Участь у Форумі безкоштовна за умови попередньої реєстрації за посиланням (не пізніше 4 листопада).

Звертаємо увагу, що кількість учасників Форуму обмежена. У разі більшої кількості заявок на захід, учасників запрошуватимуть відповідно до заповнених реєстраційних форм. Результати відбору будуть повідомлені організаторами на вказану при реєстрації електронну пошту до 7 листопада (включно).

Учасники самостійно покривають витрати на проїзд та проживання.

Остаточна програма та точне місце проведення Форуму будуть повідомлені учасникам не пізніше 9 листопада 2018 р.

У разі виникнення питань стосовно участі у Форумі, просимо звертатися до:

Володимир Ночвай (керівник проекту) – 066 75 88 457, nochvai@gmail.com;.

Корявець Максим (менеджер проекту) – 063 57 94 655, pfirs@ukr.net.

 

Форум проходитиме у рамках проекту  «Посилення участі громадськості у створенні та імплементації цифрового порядку денного України та гармонізації цифрових ринків з ЄС та країнами СхП», який виконує ГC «Центр розвитку інновацій» за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в межах проекту «Громадська синергія». Співорганізатори Форуму: ГО «Агенція Європейських інновацій», ГО «Всеукраїнська асоціація «Інформаційна безпека та інформаційні технології», ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень», мНУО «Європейська Медіа Платформа», неформальне громадське об’єднання  «Суспільна інноваційна мережа України», ПР-агентство “ІТ-Про”, Факультет інформатики НаУКМА, науковці Інституту економіки і прогнозування НАН України.

Програма Форуму за посиланням https://docs.google.com/document/d/1LQv-B0UzHkUNzBhAOVHn3VwNlasvLDp9gSZs6kpdFMk/edit

XVIII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та безпека» (ІТБ-2018)

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України спільно з Інститутом системних досліджень й інформаційних технологій Української академії наук,  Науково-дослідним інститутом інформатики і права НАПрН України і Навчально-науковим центром інформаційного права та правових питань інформаційних технологій. Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» проводить 27  листопада 2018 року XVIII Міжнародну науково-практичну конференцію «Інформаційні технології та безпека» (ІТБ-2018)     http://its.ipri.kiev.ua

 

До участі у конференції запрошуються представники органів державної влади й управління, бюджетного виробництва й приватного бізнесу, сфери господарювання й надання послуг, науки, освіти й громадянського суспільства.  

Формат заходу передбачає обмін досвідом і укріплення співробітництва, а також діалог з питань управління ризиками, підвищення кваліфікації з міжнародних стандартів.

 

Програма роботи конференції орієнтована на розгляд наступних питань:

–   безпека та живучість критичних інфраструктур;

 • інформаційні операції: моделювання та протидія;
 • технології аналітичних досліджень;

–  інформаційні технології в управлінні: методи та засоби інформаційної підтримки прийняття рішень;

 • комп’ютерне моделювання систем організаційного управління;
 • становлення та розвиток правового забезпечення ІТ-технологій;
 • правове регулювання охорони і захисту прав інтелектуальної власності у сучасності.

 

Робочими мовами конференції є українська, англійська, російська.

 

Конференція відбудеться за адресою: м. Київ,  вул. М. Шпака, 2, Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, конференц-зала (5-й поверх).

 

Реєстрація учасників конференції 27 листопада 2018 р. з  09:30 до 10:00.

 

Доповіді, що подані на конференцію і оформлені згідно вимог, будуть опубліковані у науковому збірнику матеріалів конференції.

До початку роботи конференції планується видати збірник матеріалів й тез доповідей.

 

Обрані Програмним комітетом конференції доповіді  будуть подані до публікації у міжнародному науковому виданні.

 

Бажаючих взяти участь у конференції та опублікувати матеріали доповіді просимо до 12  листопада 2018 р. надіслати заявку й тези доповідей на е-mail: its@ipri.kiev.ua

 

Вимоги до оформлення матеріалів доповідей:

– оформлення у текстовому редакторі Word  з розширенням .doc; 

– обов’язково використовувати файл-шаблон its.docm при оформленні матеріалів доповідей у текстовому редакторі Word; файл-шаблон its.docm додається до листа-запрошення на конференцію, а також його можна завантажити з сайту конференції     http://its.ipri.kiev.ua

– назви файлів тез доповіді повинні відповідати прізвищу (прізвищам) автора (авторів) латиницею, наприклад: Ivanov.doc, Petrenko_Sidorenko.doc;

– обсяг – не менше ніж 8 сторінок (включно з графіками, малюнками, формулами та переліком літератури);

– тексти доповідей повинні містити наступні обов’язкові структурні елементи: назву, прізвище, ім’я та по-батькові автора (авторів), назву організації, яку  представляє автор (автори), місто, країна, e-mail адресу автора (авторів), анотацію, ключові слова;

– текст доповіді повинен бути структурованим і обов’язково поділятися на розділи;

– у випадку, якщо текст доповіді написаний українською чи російською мовами, то текст доповіді також повинен містити англійською: назву доповіді, прізвище, ім’я та по-батькові автора (авторів), назву організації, яку він представляє, місто, країна, e-mail адресу автора (авторів), анотацію (анотація на англійській мові повинна мати обсяг не менше 250 слів), ключові слова.

 

Зверніть увагу!

Уважно вказуйте свої прізвища, ім’я та по-батькові, а також назву організації, яку ви представляєте англійською мовою (відповідальними за правильну транслітерацію прізвищ, імен, назв організацій є автори). Вказуйте прізвища, ім’я та по-батькові повністю.

 

Вимоги до подання матеріалів:

– при направленні матеріалів електронною поштою тема листа повинна містити прізвища авторів та назву доповіді;

– при направленні матеріалів електронною поштою в листі слід надати інформацію про кількість публікацій кожного з авторів у базах Scopus (https://www.scopus.com) та DBLP (http://dblp.uni-trier.de), а також посилання на профілі кожного з авторів у цих базах (якщо він є).

 

Контакти Оргкомітету конференції:

 

Андрійчук Олег Валентинович тел. (044) 454-21-40
E-mail: its@ipri.kiev.ua