ФОРУМ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

16 листопада у м. Києві відбудеться Форум цифрового розвитку України. Захід об’єднає представників влади, громадського та експертного середовища, провідних компаній у сфері ІКТ, е-торгівлі, електронних комунікаційних послуг та розвитку цифрових навичок для напрацювання спільного бачення щодо прискорення розвитку цифрової економіки та суспільства України. На Форумі обговорюватимуться перспективи гармонізації цифрового ринку України з ЄС та країнами Східного партнерства,  будуть узагальнені аналітичні матеріали за пріоритетними напрямками гармонізації,  що обговорювались експертною спільнотою України впродовж червня 2018 року.

 

Форум організовує ГС «Центр розвитку інновацій» та Національний університет «Києво-Могилянська академія» у партнерстві з організаціями проєвропейських громадських Платформ – Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

 

Місце проведення: м. Київ, Національний університет «Києво-Могилянська академія», вул.  Іллінська, 9 

Дата і час проведення: 16 листопада 2018 р., 10:30 – 17:00 (Реєстрація о 10:00)

 

З попередньою програмою заходу ви можете ознайомитись у додатку до цього листа.

Участь у Форумі безкоштовна за умови попередньої реєстрації за посиланням (не пізніше 4 листопада).

Звертаємо увагу, що кількість учасників Форуму обмежена. У разі більшої кількості заявок на захід, учасників запрошуватимуть відповідно до заповнених реєстраційних форм. Результати відбору будуть повідомлені організаторами на вказану при реєстрації електронну пошту до 7 листопада (включно).

Учасники самостійно покривають витрати на проїзд та проживання.

Остаточна програма та точне місце проведення Форуму будуть повідомлені учасникам не пізніше 9 листопада 2018 р.

У разі виникнення питань стосовно участі у Форумі, просимо звертатися до:

Володимир Ночвай (керівник проекту) – 066 75 88 457, nochvai@gmail.com;.

Корявець Максим (менеджер проекту) – 063 57 94 655, pfirs@ukr.net.

 

Форум проходитиме у рамках проекту  «Посилення участі громадськості у створенні та імплементації цифрового порядку денного України та гармонізації цифрових ринків з ЄС та країнами СхП», який виконує ГC «Центр розвитку інновацій» за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в межах проекту «Громадська синергія». Співорганізатори Форуму: ГО «Агенція Європейських інновацій», ГО «Всеукраїнська асоціація «Інформаційна безпека та інформаційні технології», ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень», мНУО «Європейська Медіа Платформа», неформальне громадське об’єднання  «Суспільна інноваційна мережа України», ПР-агентство “ІТ-Про”, Факультет інформатики НаУКМА, науковці Інституту економіки і прогнозування НАН України.

Програма Форуму за посиланням https://docs.google.com/document/d/1LQv-B0UzHkUNzBhAOVHn3VwNlasvLDp9gSZs6kpdFMk/edit

XVIII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та безпека» (ІТБ-2018)

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України спільно з Інститутом системних досліджень й інформаційних технологій Української академії наук,  Науково-дослідним інститутом інформатики і права НАПрН України і Навчально-науковим центром інформаційного права та правових питань інформаційних технологій. Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» проводить 27  листопада 2018 року XVIII Міжнародну науково-практичну конференцію «Інформаційні технології та безпека» (ІТБ-2018)     http://its.ipri.kiev.ua

 

До участі у конференції запрошуються представники органів державної влади й управління, бюджетного виробництва й приватного бізнесу, сфери господарювання й надання послуг, науки, освіти й громадянського суспільства.  

Формат заходу передбачає обмін досвідом і укріплення співробітництва, а також діалог з питань управління ризиками, підвищення кваліфікації з міжнародних стандартів.

 

Програма роботи конференції орієнтована на розгляд наступних питань:

–   безпека та живучість критичних інфраструктур;

  • інформаційні операції: моделювання та протидія;
  • технології аналітичних досліджень;

–  інформаційні технології в управлінні: методи та засоби інформаційної підтримки прийняття рішень;

  • комп’ютерне моделювання систем організаційного управління;
  • становлення та розвиток правового забезпечення ІТ-технологій;
  • правове регулювання охорони і захисту прав інтелектуальної власності у сучасності.

 

Робочими мовами конференції є українська, англійська, російська.

 

Конференція відбудеться за адресою: м. Київ,  вул. М. Шпака, 2, Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, конференц-зала (5-й поверх).

 

Реєстрація учасників конференції 27 листопада 2018 р. з  09:30 до 10:00.

 

Доповіді, що подані на конференцію і оформлені згідно вимог, будуть опубліковані у науковому збірнику матеріалів конференції.

До початку роботи конференції планується видати збірник матеріалів й тез доповідей.

 

Обрані Програмним комітетом конференції доповіді  будуть подані до публікації у міжнародному науковому виданні.

 

Бажаючих взяти участь у конференції та опублікувати матеріали доповіді просимо до 12  листопада 2018 р. надіслати заявку й тези доповідей на е-mail: its@ipri.kiev.ua

 

Вимоги до оформлення матеріалів доповідей:

– оформлення у текстовому редакторі Word  з розширенням .doc; 

– обов’язково використовувати файл-шаблон its.docm при оформленні матеріалів доповідей у текстовому редакторі Word; файл-шаблон its.docm додається до листа-запрошення на конференцію, а також його можна завантажити з сайту конференції     http://its.ipri.kiev.ua

– назви файлів тез доповіді повинні відповідати прізвищу (прізвищам) автора (авторів) латиницею, наприклад: Ivanov.doc, Petrenko_Sidorenko.doc;

– обсяг – не менше ніж 8 сторінок (включно з графіками, малюнками, формулами та переліком літератури);

– тексти доповідей повинні містити наступні обов’язкові структурні елементи: назву, прізвище, ім’я та по-батькові автора (авторів), назву організації, яку  представляє автор (автори), місто, країна, e-mail адресу автора (авторів), анотацію, ключові слова;

– текст доповіді повинен бути структурованим і обов’язково поділятися на розділи;

– у випадку, якщо текст доповіді написаний українською чи російською мовами, то текст доповіді також повинен містити англійською: назву доповіді, прізвище, ім’я та по-батькові автора (авторів), назву організації, яку він представляє, місто, країна, e-mail адресу автора (авторів), анотацію (анотація на англійській мові повинна мати обсяг не менше 250 слів), ключові слова.

 

Зверніть увагу!

Уважно вказуйте свої прізвища, ім’я та по-батькові, а також назву організації, яку ви представляєте англійською мовою (відповідальними за правильну транслітерацію прізвищ, імен, назв організацій є автори). Вказуйте прізвища, ім’я та по-батькові повністю.

 

Вимоги до подання матеріалів:

– при направленні матеріалів електронною поштою тема листа повинна містити прізвища авторів та назву доповіді;

– при направленні матеріалів електронною поштою в листі слід надати інформацію про кількість публікацій кожного з авторів у базах Scopus (https://www.scopus.com) та DBLP (http://dblp.uni-trier.de), а також посилання на профілі кожного з авторів у цих базах (якщо він є).

 

Контакти Оргкомітету конференції:

 

Андрійчук Олег Валентинович тел. (044) 454-21-40
E-mail: its@ipri.kiev.ua

V Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії» (IT&I’2018)

До участі у конференції запрошуються вчені, науковці, працівники ІТ сфери, студенти.

Робочі мови конференції – українська, англійська. До початку роботи конференції планується опублікувати електронний збірник доповідей.

Напрямки роботи конференції 1. Математичні основи інформаційних технологій 2. Технології управління ІТ-проектами 3. Інформаційна аналітика та впливи (Data Science) 4. Технології штучного інтелекту та інтелектуальна обробка даних 5. Інформаційні технології захисту кіберпростору 6. Інформаційні технології електронної комерції та електронного

урядування 7. Технології електронної освіти

Правила оформлення тез доповідей та умови їх видання

  1. До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції, обсяг яких не перевищує 2-х сторінок, включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел. Кількість співавторів – не більше 4 осіб.
  2. Тези доповіді повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою редактора МS Word. Поля – 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищами всіх авторів. Сторінки не нумеруються.
  3. Тези доповіді мають бути оформлені наступним чином (див. зразок):

– шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1; – у лівому верхньому кутку:

– УДК; – прізвище та ініціали автора (напівжирним шрифтом); – науковий ступінь, вчене звання, посада; – установа, місто (курсивом). – назва тез (великими літерами, по центру, напівжирним шрифтом); – основний текст (вирівнювання по ширині, абзац 1 см.); – список використаних джерел. 4. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати вирівнювання по ширині, напівжирним шрифтом. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацією по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул МS Office.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ СКАНОВАНІ ОБ’ЄКТИ! 5. Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою оригіналу. Використані джерела нумеруються відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних дужках за текстом.

Увага! До тексту тез доповіді, без узгодження з автором, можуть бути внесенні редакційні правки.

Тези студентів друкуються у співавторстві з науковим керівником. 6. Право рекомендувати тези доповіді до друку залишається за програмним комітетом. 7. За результатами розгляду тез доповіді буде прийнято рішення про їх публікацію, про що буде повідомлено авторів.

Електронна заявка на сайті конференції (заповнюється обов’язково!) 1. Прізвище, ім’я, по батькові. 2. Науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, навчальний заклад або місце роботи, посада.

  1. Напрямок No ___ (будь ласка оберіть тільки один варіант) та форма участі:

– виступити з доповіддю; – бути слухачем; – заочна участь – тільки публікація тез. 4. Додаткові вимоги до виступу. 5. Необхідність готелю (оплачується учасником самостійно). 6. Поштова адреса (індекс обов’язково!), номер контактного телефону, E-mail. 7. Інформація про те, звідки дізналися про конференцію. 8. Чи бажаєте взяти участь у фуршеті. 9. Дата.

Організаційний внесок

Вартість одного примірника праць конференції – 100 грн. Додатково:

– за участь у конференції з кожного учасника – 150 грн. (для аспірантів – 100 грн.,

для студентів – безкоштовно); – участь в фуршеті (для бажаючих) – 500 грн. Примітки:

– організаційний внесок не включає поштові витрати на пересилку примірника тез. – за участь у конференції та фуршеті оплата здійснюється особисто при реєстрації.

Оплата за примірник праць конференції перераховується на рахунок: Київський національний університет імені Тараса Шевченка р/р No 31256356214095 ДКСУ у м. Києві Код банку 820172 ЄДРПОУ 02070944 Призначення платежу: «Організаційний внесок прізвище учасника за примірник праць конференції ІТ&І’2018».

Комісія банку оплачується платником платежу!

Будь ласка, дотримуйтесь правил і термінів!

Порядок дій для участі у конференції

  1. Заповнення заявки на участь (на сайті конференції) (Учасники, до 21 жовтня

2018 року). 2. Надсилання тез доповіді (Учасники, до 28 жовтня 2018 року). 3. Прийняття доповіді (Програмний комітет, до 31 жовтня 2018 року). 4. Надсилання повідомлення про прийняття доповіді (Секретаріат конференції, до

2 листопада 2018 року). 5. Оплата організаційного внеску за примірник праць конференції (Учасники, до 4 листопада 2018 року, за потреби придбання додаткових примірників – при реєстрації 20 листопада 2018 року). 6. Надсилання копії квитанції про оплату організаційного внеску за примірник праць конференції на електронну адресу конференції (Учасники, до 4 листопада 2018 року).

Контакти

Менеджер конференції: Іларіонов Олег Євгенович т. (044) 481-44-07 Секретаріат конференції: Чаповська Тамара Павлівна т.(044) 481-44-07

E-mail: fit_conferencii@ukr.net Сайт конференції: http://iti.fit.knu.ua/

Зразок оформлення тез доповіді УДК 005.8:005.41 1 І. І. Іваненко Доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій 2 П. П. Петренко Магістрант 1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ 2 Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Гарантія якості освіти, як на рівні кожного вищого навчального закладу, так і на державному рівні є головною умовою розвитку України та її належності до європейського гуманітарного простору. Виходячи з необхідності вирішення нагальних сьогоденних завдань діяльності ВНЗ, і задач, орієнтованих на майбутнє – на розвиток виникає потреба в створенні і впровадженні інформаційних технологій управління проектами у діяльність вищих навчальних закладів [1].

……………

Список використаних джерел 1. Сидоренко С.С. Управління вищими навчальними закладами із застосуванням методів управління проектами [Електронний ресурс] / С. С. Сидоренко // Інформаційні технології та взаємодії. – 2015. – Вип.1. – С. 87- 91.

Організаційний комітет конференції

Тесля Ю.М. – голова організаційного комітету конференції, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, декан факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка. Бичков О.С. – кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри програмних систем і технологій КНУ імені Тараса Шевченка. Білощицький А.О. – доктор технічних наук, професор, лауреат премії Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій КНУ імені Тараса Шевченка. Іларіонов О.Є. – кандидат технічних наук, доцент, заступник декана факультету інформаційних технологій, КНУ імені Тараса Шевченка. Кравченко Ю.В. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри мережевих та інтернет технологій КНУ імені Тараса Шевченка. Морозов В.В. – кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри технологій управління КНУ імені Тараса Шевченка. Оксіюк О.Г. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації КНУ імені Тараса Шевченка. Плескач В.Л. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри прикладних інформаційних систем КНУ імені Тараса Шевченка. Снитюк В.Є. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних та інформаційних систем КНУ імені Тараса Шевченка.

Програмний комітет конференції

Андон П.І. – співголова програмного комітету конференції, академік НАН України, доктор фізико- математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту програмних систем НАН України Биков В.Ю. – співголова програмного комітету конференції, доктор технічних наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Павлов О.А. – співголова програмного комітету конференції, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Палагін О.В. – співголова програмного комітету конференції, доктор технічних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заступник директора Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. Бабаєв І.А. – доктор технічних наук, професор, Президент Азербайджанської асоціації управління проектами. Бушуєв С.Д. – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури. Гогунський В.Д.– доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри управління системами безпеки життєдіяльності Одеського національного політехнічного університету. Голуб С.В. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького. Колеснікова К.В. – доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних технологій в машинобудуванні Одеського національного політехнічного університету. Кононенко І.В. – доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри стратегічного управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Левикін В.М. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки. Марков К.К. – професор інституту математики та інформатики Болгарської Академії Наук. Мороз Г.Б. – кандидат технічних наук, вчений секретар Інституту програмних систем НАН України Яловець А.Л. – доктор технічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту програмних систем НАН України.