Дослідження у рамках регулювання електронної ідентифікації та довірчих послуг (eIDAS)

Дослідження у рамках регулювання електронної ідентифікації та довірчих послуг (eIDAS)

Європейська комісія опублікувала дослідження у  рамках регулювання
електронної ідентифікації та довірчих послуг (eIDAS).  В цьому
дослідженні проаналізовано ринок електронної ідентифікації та довірчих
послуг та отримано інформацію про те, як збільшити поширення цих
рішень серед європейських малих та середніх підприємств (МСП). Був
проведений аналіз ринку, що вивчав сприйняття МСП до цих рішень, де
вісім держав-членів розглядали детальніше. Визначені драйвери та
бар’єри для їхнього впровадження, а також бізнес-процеси, в яких можна
використовувати рішення eIDAS. Отримані дані свідчать про  низький
рівень поінформованості і використання рішень eIDAS для МСП, що
свідчить про необхідність проведення заходів з підвищення обізнаності.
На основі цих знань було розроблено пілотну програму для залучення
зацікавлених сторін до поширення обізнаності серед МСП у Європі. Було
розроблено та пілотовано набір інструментів комунікації, який
демонстрував конкретні переваги рішень eIDAS для оцифрування процесів
МСП з метою заохочення МСП до подальшого вивчення цих рішень. Пілот
був отриманий позитивно від зацікавлених сторін і було встановлено, що
матеріали можуть бути використані як основа для подальшого розвитку
засобів комунікації до різних секторів. У майбутньому МСП повинні
продовжувати розглядатися як ключова зацікавлена сторона у просуванні
eID та довірчих послуг.
Звіт та більше інформації тут:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/electronic-identification-and-trust-services-smes-study-shows-clear-benefits-smes-and-raises

Comments are closed.