XVIII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та безпека» (ІТБ-2018)

XVIII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та безпека» (ІТБ-2018)

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України спільно з Інститутом системних досліджень й інформаційних технологій Української академії наук,  Науково-дослідним інститутом інформатики і права НАПрН України і Навчально-науковим центром інформаційного права та правових питань інформаційних технологій. Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» проводить 27  листопада 2018 року XVIII Міжнародну науково-практичну конференцію «Інформаційні технології та безпека» (ІТБ-2018)     http://its.ipri.kiev.ua

 

До участі у конференції запрошуються представники органів державної влади й управління, бюджетного виробництва й приватного бізнесу, сфери господарювання й надання послуг, науки, освіти й громадянського суспільства.  

Формат заходу передбачає обмін досвідом і укріплення співробітництва, а також діалог з питань управління ризиками, підвищення кваліфікації з міжнародних стандартів.

 

Програма роботи конференції орієнтована на розгляд наступних питань:

–   безпека та живучість критичних інфраструктур;

  • інформаційні операції: моделювання та протидія;
  • технології аналітичних досліджень;

–  інформаційні технології в управлінні: методи та засоби інформаційної підтримки прийняття рішень;

  • комп’ютерне моделювання систем організаційного управління;
  • становлення та розвиток правового забезпечення ІТ-технологій;
  • правове регулювання охорони і захисту прав інтелектуальної власності у сучасності.

 

Робочими мовами конференції є українська, англійська, російська.

 

Конференція відбудеться за адресою: м. Київ,  вул. М. Шпака, 2, Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, конференц-зала (5-й поверх).

 

Реєстрація учасників конференції 27 листопада 2018 р. з  09:30 до 10:00.

 

Доповіді, що подані на конференцію і оформлені згідно вимог, будуть опубліковані у науковому збірнику матеріалів конференції.

До початку роботи конференції планується видати збірник матеріалів й тез доповідей.

 

Обрані Програмним комітетом конференції доповіді  будуть подані до публікації у міжнародному науковому виданні.

 

Бажаючих взяти участь у конференції та опублікувати матеріали доповіді просимо до 12  листопада 2018 р. надіслати заявку й тези доповідей на е-mail: its@ipri.kiev.ua

 

Вимоги до оформлення матеріалів доповідей:

– оформлення у текстовому редакторі Word  з розширенням .doc; 

– обов’язково використовувати файл-шаблон its.docm при оформленні матеріалів доповідей у текстовому редакторі Word; файл-шаблон its.docm додається до листа-запрошення на конференцію, а також його можна завантажити з сайту конференції     http://its.ipri.kiev.ua

– назви файлів тез доповіді повинні відповідати прізвищу (прізвищам) автора (авторів) латиницею, наприклад: Ivanov.doc, Petrenko_Sidorenko.doc;

– обсяг – не менше ніж 8 сторінок (включно з графіками, малюнками, формулами та переліком літератури);

– тексти доповідей повинні містити наступні обов’язкові структурні елементи: назву, прізвище, ім’я та по-батькові автора (авторів), назву організації, яку  представляє автор (автори), місто, країна, e-mail адресу автора (авторів), анотацію, ключові слова;

– текст доповіді повинен бути структурованим і обов’язково поділятися на розділи;

– у випадку, якщо текст доповіді написаний українською чи російською мовами, то текст доповіді також повинен містити англійською: назву доповіді, прізвище, ім’я та по-батькові автора (авторів), назву організації, яку він представляє, місто, країна, e-mail адресу автора (авторів), анотацію (анотація на англійській мові повинна мати обсяг не менше 250 слів), ключові слова.

 

Зверніть увагу!

Уважно вказуйте свої прізвища, ім’я та по-батькові, а також назву організації, яку ви представляєте англійською мовою (відповідальними за правильну транслітерацію прізвищ, імен, назв організацій є автори). Вказуйте прізвища, ім’я та по-батькові повністю.

 

Вимоги до подання матеріалів:

– при направленні матеріалів електронною поштою тема листа повинна містити прізвища авторів та назву доповіді;

– при направленні матеріалів електронною поштою в листі слід надати інформацію про кількість публікацій кожного з авторів у базах Scopus (https://www.scopus.com) та DBLP (http://dblp.uni-trier.de), а також посилання на профілі кожного з авторів у цих базах (якщо він є).

 

Контакти Оргкомітету конференції:

 

Андрійчук Олег Валентинович тел. (044) 454-21-40
E-mail: its@ipri.kiev.ua

Comments are closed.